Foto’s worden in hoge resolutie digitaal opgeleverd en met een exclusieve licentie. Uw organisatie kan daarmee voor onbeperkte duur en ongeacht de soort van eigen publicatie de foto’s gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn een website, sociale media, brochure, afdrukken aan de muur of (digitale) nieuwsbrief.

Voorwaarde voor deze exclusieve licentie is dat er geen wijziging aan de foto’s worden aangebracht: wijzigingen aan de beeldverhouding, het maken van een uitsnede, het wijzigen van kleurgebruik of andere beeldbewerking.

publicatie door derden

Voor publicatie van de foto’s door derden (bijvoorbeeld een krant of dagblad) dient de uitgever voor toestemming voorafgaande aan de publicatie contact op te nemen met Perceptie Fotografie.

naamsvermelding

Bij gedrukte publicaties van foto’s dient altijd de website www.perceptiefotografie.nl vermeld te worden. Bij online publicatie van foto’s dient, zover mogelijk, de naam Perceptie Fotografie vermeld te worden, met een achterliggende link naar www.perceptiefotografie.nl.

De mogelijkheid bestaat om de naamsvermelding achterwege te laten.

auteursrecht

Perceptie Fotografie blijft eigenaar en auteursrechthebbende van de foto’s. De foto’s kunnen gebruikt worden voor de eigen publicatie van portfolio’s of publicatie daarvan door derden.